Važni dokumenti


Javni natječajiPOZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI ZA RADNO MJESTO

KLASA:     112-01/15-01/21 URBROJ:  2198/01-8-15-4 Zadar,       06.07.2015.godine   Sukladno članku 20.stavak 4.Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (...

NATJEČAJ za prijam u službu

KLASA:    112-01/15-01/20 URBROJ: 2198/01-4-15-3 Zadar,     01.srpnja 2015.godine  Kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – područni ured Zadar...

JAVNI POZIV za uvid u spis predmeta

Tekst poziva je u privitku.