Važni dokumenti


Javni natječaji


Grad Zadar Vijesti

Prijam u službu 1 izvršitelj/ica u Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Zadra na radno mjesto višeg stručnog suradnika II pravne struke na određeno vrijeme (6 mjeseci)

KLASA:    112-01/15-01/09 URBROJ: 2198/01-4-15-2 Zadar,     03.travnja  2015.godine Kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, područne službe Zadar, dana ...

Grad Zadar Vijesti

Poziv na podnošenje ponuda za usluge vođenja radionice „Upravljanje GIS alatom“ u sklopu projekta Zeleni otoci

Tekst poziva i popratna natječajna dokumentacija su u privitku.