Važni dokumenti


Javni natječaji


Grad Zadar Vijesti

JAVNI POZIV

Tekst poziva je u privitku.

Grad Zadar Vijesti

Poziv na pisano testiranje

KLASA:     112-01/15-01/09 URBROJ:  2198/01-4-15-4 Zadar,       13.ožujka 2015. godine   Sukladno članku 20.stavak 4.Zakona o...

Grad Zadar Vijesti

Natječaj za radno mjesto

KLASA:    112-01/15-01/10 URBROJ: 2198/01-5-15-2 Zadar,     09.travnja  2015.godine   Kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, područne službe Zadar...


Grad Zadar Vijesti

JAVNI POZIV za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u upravnim tijelima Grada Zadra

KLASA: 132-01/15-01/01 URBROJ: 2198/01-15-15-1 Zadar, 7. travnja 2015.   Na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi (...

Grad Zadar Vijesti

JAVNI POZIV

Tekst javnog poziva je u privitku.