Važni dokumenti


Grad Zadar Vijesti

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme

Klasa:   112-01/13-01/18 Urbroj: 2198/01-4-13-4 Zadar,    17.listopada 2013.  Podaci vezani za Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme (6 mjeseci) na radno mjesto ...

Grad Zadar Vijesti

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI ZA RADNO MJESTO

Klasa:    112-01/13-01/17 Ur.broj; 2198/01-6-13-8 Zadar,    14.listopada 2013.godine     Sukladno članku 20.stavku 4.  Zakona o službenicima i namje...


Grad Zadar Vijesti

Natječaj za radno mjesto

Grad Zadar Vijesti

P O Z I V za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja

Temeljem članka 12. Odluke o javnim priznanjima Grada Zadra (“Glasnik Grada Zadra”, broj 4/07–pročišćeni tekst i 11/09)       o g l  a ...