Važni dokumenti


Grad Zadar Vijesti

Natječaj za zgradarstvo 2013.-2014.

Grad Zadar Vijesti

Javni poziv za osobne pomoćnike u nastavi

Tekst poziva nalazi se u privitku


Grad Zadar Vijesti

Stipendije za studente slabijeg imovinskog stanja

Na temelju Zaključka Gradonačelnika Grada Zadra (Klasa: 604-02/13-01/06, Ur.broj: 2198/01-1/4-13-4, od 06. prosinca 2013.), a sukladno Ugovoru o donaciji između OTP banke Hrvatska d.d. i Grada...