Važni dokumenti


Grad Zadar Vijesti

NATJEČAJ za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Zadra

            Temeljem članka 391. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („ Narodne novine“, broj: 91/96, 68/98,137/99, 22/00, 73/00, 114/01...


Grad Zadar Vijesti

Javna rasprava o prijedlogu urbanističkog plana stambene zone ˝Mocire˝ u Zadru

Temeljem članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji  (“Narodne novine”, broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 i 55/12) i Zaključka Gradonačelnika Grada Zadra, Klasa:350-01...

Grad Zadar Vijesti

Javna rasprava o prijedlogu izmjena i dopuna detaljnog plana uređenja područja Žmirići u Zadru

Temeljem članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji  (“Narodne novine”, broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 i 55/12) i Zaključka Gradonačelnika Grada Zadra, Klasa: 350...

Grad Zadar Vijesti

Poziv za podnošenje zahtjeva za otpis dospjelog i nedospjelog nenaplaćenog odnosno neplaćenog duga s osnove kamata

Grad Zadar objavljuje poziv za podnošenje zahtjeva za otpis dospjelog i nedospjelog nenaplaćenog odnosno neplaćenog duga s osnove kamata ukoliko se glavnica duga plati u cijelosti jednokratno...