Važni dokumenti


Grad Zadar Vijesti

POZIV na podnošenje ponude za uslugu vođenja radionice za izradu kurikuluma nastave u prirodi za potrebe projekta "Zeleni otoci"

Grad Zadar, u svojstvu Naručitelja, kao partner na projektu „Zeleni otoci“, organizira radionicu za izradu programa/kurikuluma za školu u prirodi za djecu osnovnoškolskog...


Grad Zadar Vijesti

POZIV na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti ( PISANO TESTIRANJE )

KLASA:     112-01/14-01/22 URBROJ;  2198/01-15-14-5 Zadar,      29.listopada 2014.godine   Sukladno članku 20.stavak 4.Zakona o službenicima i...

Grad Zadar Vijesti

Ponovljeni J A V N I P O Z I V za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Grada Zadra i njihovih zamjenika

Tekst poziva i obrazac za knadidaturu je u privitku.

Grad Zadar Vijesti

JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup javne površine

Tekst natječaja je u privitku.