Grad Zadar pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom, u predmetu nabave: Usluga tjelesne zaštite imovine i osoba Grada Zadra za razdoblje od dvije godine, evid.br. MN 17/17. Obavijest o nadmetanju objavljena je 02. siječnja 2018. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, pod brojem 2017/S F21-0028006

 

Krajnji rok za dostavu ponuda je 17. siječnja 2018. godine do 11:00 sati.