Grad Zadar pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti u predmetu nabave: Sanacija izolacije u prostorijama Veslačkog doma u Zadru, evid.br. MN 080-21/19.

Obavijest o nadmetanju objavljena je 8. ožujka 2019. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH pod brojem 2019/S 0F2-0008522. 

 

Krajnji rok za dostavu ponuda je 29. ožujka 2019. godine do 13:00 sati.