Grad Zadar pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti u predmetu nabave: Rekonstrukcija Osnovne škole Krune Krstića, Područna škola Ploče, evid.br. MN 060-27/19.

Obavijest o nadmetanju objavljena je 26. veljače 2019. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH pod brojem 2019/S 0F2-0006809. 

 

Krajnji rok za dostavu ponuda je 22. ožujka 2019. godine do 13:00 sati.