Grad Zadar pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti u predmetu nabave: Rekonstrukcija dijela ulice Put Stanova, evid.br. MN 060-17/18-11. Obavijest o nadmetanju objavljena je 06. kolovoza 2018. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH pod brojem 2018/S 0F2-0021373.

 

Krajnji rok za dostavu ponuda je 27. kolovoza 2018. godine do 13:00 sati.