Grad Zadar pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti u predmetu nabave: Rekonstrukcija dijela Ulice Nikole Tesle u Zadru, evid.broj MN 060-19/18-10. Obavijest o nadmetanju objavljena je 30. svibnja 2018. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH pod brojem 2018/S 0F2-0014147.

 

Krajnji rok za dostavu ponuda je 20. lipnja 2018. godine do 11:00 sati.