Grad Zadar pokrenuo je postupak jednostavne nabave u predmetu: Radovi rekonstrukcije budućeg CODE HUB prostora - ponovljeni postupak, evidencijski broj nabave JP 050-59/18-13.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 19. veljače 2018. do 11:00 sati.

Poziv na dostavu ponude

Za preuzimanje dokumentacije molimo popunite obrazac:

5 dokumenta dostupna za preuzimanje

Gospodarski subjekti koji su preuzeli dokumentaciju bit će obaviješteni o svim eventualnim izmjenama i dopunama dokumentacije putem e-mail adrese navedene prilikom preuzimanja.