Grad Zadar pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti u predmetu nabave: Radovi na rekonstrukciji objekta Providurove palače u Zadru, evid.broj MN 050-2/18-9. Obavijest o nadmetanju objavljena je 04. srpnja 2018. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH pod brojem 2018/S 0F2-0017552.

 

Krajnji rok za dostavu ponuda je 14. kolovoza 2018. godine do 10:00 sati