Grad Zadar pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti, u predmetu nabave: Opskrba električnom  energijom za dvije godine, evid. br. VN 1/17. Poziv na nadmetanje objavljen je 13. travnja 2017. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2017/S 0F2-0006941.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 17. svibnja 2017. godine do 11:00 sati.