Grad Zadar pokrenuo je postupak nabave bagatelne vrijednosti u predmetu: " Nabava uredskih potrepština ", evidencijski broj nabave JP  12/17.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 23. lipnja 2017. do 14:00 sati, evidencijski broj nabave JP 12/17.

Poziv na dostavu ponude

Za preuzimanje dokumentacije molimo popunite obrazac:

3 dokumenta dostupna za preuzimanje

Gospodarski subjekti koji su preuzeli dokumentaciju bit će obaviješteni o svim eventualnim izmjenama i dopunama dokumentacije putem e-mail adrese navedene prilikom preuzimanja.