Grad Zadar pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti, u predmetu nabave: Nabava osobnih automobila putem operativnog leasinga , evid.br. MN 120-24/18-5. Obavijest o nadmetanju objavljena je 27. veljače 2018. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH pod brojem: 2018/S 0F2-0004886

Krajnji rok za dostavu ponuda je 20. ožujka  2018. godine do 11:00 sati.