Grad Zadar pokrenuo je postupak jednostavne nabave u predmetu: Nabava eurodizela i eurosupera 95 za potrebe automobila i broda u 2019. godini, evidencijski broj nabave JP 020-7/18-58.

 Krajnji rok za dostavu ponuda je 07. prosinca 2018. do 14:00 sati.

 

Poziv na dostavu ponude

Za preuzimanje dokumentacije molimo popunite obrazac:

1 dokumenta dostupna za preuzimanje

Gospodarski subjekti koji su preuzeli dokumentaciju bit će obaviješteni o svim eventualnim izmjenama i dopunama dokumentacije putem e-mail adrese navedene prilikom preuzimanja.