Grad Zadar pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti, u predmetu nabave: Izgradnja raskrižja ulica Benka Benkovića, Put Bokanjca i Put Nina, evid. br. MN 6/17. Poziv na nadmetanje objavljen je 22. veljače 2017. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2017/S 0F2-0003250.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 30. ožujka 2017. godine do 11:00 sati.