Grad Zadar pokrenuo je postupak jednostavne nabave u predmetu: Izgradnja pristupne ceste na Murvičku, evidencijski broj nabave JP 060-70/19.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 20. kolovoza 2019. godine do 11:00 sati.

 

Poziv na dostavu ponude

Za preuzimanje dokumentacije molimo popunite obrazac:

3 dokumenta dostupna za preuzimanje

Gospodarski subjekti koji su preuzeli dokumentaciju bit će obaviješteni o svim eventualnim izmjenama i dopunama dokumentacije putem e-mail adrese navedene prilikom preuzimanja.