Grad Zadar pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti u predmetu nabave: Izgradnja križanja ulice Put Bokanjca i Jurja Križanića, Faza 1, evid.broj MN 060-13/18-3. Obavijest o nadmetanju objavljena je 08. svibnja 2018. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH pod brojem 2018/S 0F2-0011856.

 

Krajnji rok za dostavu ponuda je 29. svibnja 2018. godine do 11:00 sati.