Grad Zadar pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti u predmetu nabave: Energetska obnova Osnovne škole Smiljevac, evid.br. MN 060-13/18-3. Obavijest o nadmetanju objavljena je 09. travnja 2018. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH pod brojem 2018/S 0F2-0008768.

 

Krajnji rok za dostavu ponuda je 10. svibnja 2018. godine do 11:00 sati.