Grad Zadar pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti, u predmetu nabave: Arheološka istraživanja za novu gradsku tržnicu, evid.br. MN 16/17. Obavijest o nadmetanju objavljena je 09. siječanj 2018. godine. U Elektroničkom oglasniku javne nabave RH pod brojem 2018/S 0F2-0000356

 

 

Krajnji rok za dostavu ponuda je 05. veljače 2018. godine do 11:00 sati.