Izborno povjerenstvo

mjesnih odbora Grada Zadra

 Kl: 013-01/18-03/03

Ur.br.: 599-18-2

Zadar, 25. listopada 2018.

                                       O B A V I J E S T

 Gradsko vijeće Grada Zadra donijelo je Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora Grada Zadra nadnevka  18. listopada 2018. koja je stupila na snagu danom objave u „ Glasniku Grada Zadra „ 25. listopada 2018.  

 Izbori će se održati u nedjelju  9. prosinca 2018.

            Izborno povjerenstvo mjesnih odbora Grada Zadra smješteno je u zgradi Trgovačkog i Prekršajnog suda u Zadru, u ul. Dr. Franje Tuđmana br. 35., soba broj 22.

Članovi stalnog sastava Izbornog povjerenstva mjesnih odbora su:

  1. Jadranka Nižić - Peroš, za predsjednicu
  2. Hrvoje Visković, za zamjenika predsjednice
  3. Danijela Števanja, za članicu
  4. Nediljka Dereta, za članicu
  5. Ana Mišlov, za članicu
  6. Ana Markač, za članicu

Telefonski broj povjerenstva: 292 - 152, fax: 292 - 220

Uredovno vrijeme Izbornog povjerenstva mjesnih odbora Grada Zadra je svakim radnim danom od 08,00 do 15,00 sati,

nadnevka 8. studenog 2018.  od 08,00 do 24:00 sati.

Obrasce potrebne za kandidiranje ( OMO-1, OMO-2 i OMO-3 ) možete preuzeti na www.grad-zadar.hr ili u Izbornom povjerenstvu za mjesne odbora Grada Zadra.

Sve informacije vezane za izbore možete pronaći na www.grad-zadar.hr. ;    

            Prijedlozi lista za izbor članova vijeća mjesnih odbora moraju biti dostavljeni Izbornom povjerenstvu mjesnih odbora Grada Zadra, najkasnije u roku od četrnaest dana od dana stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora, dakle do 8. studenog 2018.  do 24:00 sata.

Očitovanje kandidata o prihvaćanju kandidature mora biti ovjereno od strane javnog bilježnika ili Izbornog povjerenstva mjesnih odbora Grada Zadra.     

                                                                             Predsjednica Izbornog povjerenstva:   

                                                                                       Jadranka Nižić - Peroš