Glasnik

GLASNIK GRADA ZADRA, br. 6/17

18. srpnja 2017.

AKTI GRADSKOG VIJEĆA  str

  1. 1 Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Zadra
  2. 4 Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave
  3. 11 Odluka o izmjeni Odluke o izboru članova Odbora za pritužbe i prijedloge građana
  4. 11 Odluka o izboru članova Odbora za poticanje i razvitak gospodarstva i gospodarenje gradskom imovinom
  5. 12 Odluka o izmjeni Odluke o izboru članova Odbora za odgoj, obrazovanje, kulturu i šport
  6. 12 Odluka o izmjeni Odluke o izboru članova Odbora za utvrđivanje prijedloga naziva ulica, trgova, područja te javnih ustanova i trgovačkih društva Grada Zadra
  7. 13 Rješenje o imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesije na pomorskom dobru na području Grada Zadra

AKTI GRADONAČELNIKA  str

  1. 14 Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Sunce“ Zadar

Vezani dokumenti

Glasnik br.6.pdf