Glasnik

GLASNIK GRADA ZADRA, br. 12/17

20. studenog 2017.

AKTI GRADSKOG VIJEĆA  str

 1. 1 Odluka o dodjeli Nagrade Grada Zadra za životno djelo gospodinu Miljenku Domijanu, prof.
 2. 1 Odluka o dodjeli Nagrade Grada Zadra za životno djelo gospodinu Freidoonu Ghaziju, dr.med.
 3. 2 Odluka o dodjeli Nagrade Grada Zadra gospođi Aidi Vlainić, prof.
 4. 2 Odluka o dodjeli Nagrade Grada Zadra gospodinu Stipi Žuniću
 5. 3 Odluka o dodjeli Nagrade Grada Zadra gospodinu dr. sc. Klaudiu Grdoviću, dr.med.
 6. 3 Odluka o dodjeli Nagrade Grada Zadra gospodinu Luki Modriću
 7. 4 Odluka o dodjeli NagradE Grada Zadra Javnoj vatrogasnoj postrojbi Zadar
 8. 4 Odluka o dodjeli Grba Grada Zadra OPG-u Miodragu Deši
 9. 5 Odluka o dodjeli Grba Grada Zadra gospodinu Marku Mišuliću, dipl.oec.
 10. 5 Odluka o dodjeli Grba Grada Zadra gospođi Neli Šarić, mag.spec.mus.
 11. 6 Odluka o dodjeli Grba Grada Zadra gospodinu Krešimiru Damjanoviću, mag.arch.

AKTI GRADONAČELNIKA  str

 1. 6 Odluka o razrješenju člana Upravnog vijeća Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA
 2. 7 Odluka o imenovanju člana Upravnog vijeća Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA

Vezani dokumenti

2017_GLASNIK - 12.pdf