Glasnik

GLASNIK GRADA ZADRA - 2010, br. 28

SADRŽAJ

AKTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA ZADRA

str
 • 1. Statutarna Odluka o izmjeni i dopuni Statuta Grada Zadra 1
 • 2. Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju područja mjesnih odbora Grada Zadra 1
 • 3. Odluka o reklamiranju na području Grada Zadra 6
 • 4. Odluka o planu mreže dječjih vrtića Grada Zadra 17
 • 5. Odluka o donošenju izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja industrijske zone „Barbaričine“ u Zadru 19
 • 6. Odluka o postavljanju spomen ploče o stradanju kulturne baštine grada Zadra tijekom 1991-1995. godine 24
 • 7. Odluka o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića „Sunce“ u Zadru 25
 • 8. Odluka o imenovanju predstavnika roditelja za člana Školskog odbora Osnovne škole „Zadarski otoci“ u Zadru 25
 • 9. Odluka o oslobađanju komunalnog doprinosa za dogradnju dječjeg vrtića „Radost“ područni objekt Bokanjac, k.č. 230, k.o. Bokanjac 25

AKTI GRADONAČELNIKA

str
 • 1. Odluka o izmjeni Odluke o pravu na korištenje besplatnog javnog gradskog prijevoza 26
 • 2. Odluka o izmjeni Odluke o novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta 27