Glasnik

GLASNIK GRADA ZADRA

4. kolovoza 2010.

AKTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA ZADRA  str

 1. 1 Statutarna Odluka o izmjeni i dopuni Statuta Grada Zadra
 2. 1 Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju područja mjesnih odbora Grada Zadra
 3. 6 Odluka o reklamiranju na području Grada Zadra
 4. 17 Odluka o planu mreže dječjih vrtića Grada Zadra
 5. 19 Odluka o donošenju izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja industrijske zone „Barbaričine“ u Zadru
 6. 24 Odluka o postavljanju spomen ploče o stradanju kulturne baštine grada Zadra tijekom 1991-1995. godine
 7. 25 Odluka o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića „Sunce“ u Zadru
 8. 25 Odluka o imenovanju predstavnika roditelja za člana Školskog odbora Osnovne škole „Zadarski otoci“ u Zadru
 9. 25 Odluka o oslobađanju komunalnog doprinosa za dogradnju dječjeg vrtića „Radost“ područni objekt Bokanjac, k.č. 230, k.o. Bokanjac

AKTI GRADONAČELNIKA  str

 1. 26 Odluka o izmjeni Odluke o pravu na korištenje besplatnog javnog gradskog prijevoza
 2. 27 Odluka o izmjeni Odluke o novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta

Vezani dokumenti

Glasnik 28.pdf