Glasnik

GLASNIK GRADA ZADRA 2009 - br. 9

16. srpnja 2009.

AKTI GRADSKOG VIJEĆA  str

  1. 1 Statut Grada Zadra
  2. 18 Odluka o ustrojstvu upravnih tijela Grada Zadra
  3. 24 Odluka o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja industrijsko-skladišno-servisne zone „Autocentar“
  4. 26 Odluka o razrješenju ravnateljice Znanstvene knjižnice u Zadru
  5. 26 Odluka o imenovanju v.d. ravnateljice Znanstvene knjižnice u Zadru
  6. 27 Godišnji izvještaj o izvršenju Godišnjeg proračuna Grada Zadra za 2008. godinu
  7. 79 Odluka o namjeni viška prihoda po Godišnjem izvještaju o izvršenju Godišnjeg proračuna Grada zadra za 2008. godinu