36 milijuna kuna za nove autobuse

Potpisan Sporazum o obnovi voznog parka Liburnije.

Plan normativnih aktivnosti i plan savjetovanja sa zainteresiranom javnosti za 2018. godinu

Temeljem članka 10. i 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13 i 85/15), objavljujemo:

Novogodišnja čestitka gradonačelnika Branka Dukića

Želim da vrijeme koje dolazi bude vrijeme novoga rasta i razvoja našega grada.


PRIJEDLOG LISTE PRIORITETA za dodjelu gradskih prostora na korištenje udrugama,

U privitku se nalazi Prijedlog liste prioriteta za dodjelu gradskih prostora na korištenje udrugama.

Tomislav Letinić - novi direktor tvrtke "Tržnica Zadar“ d.o.o. Zadar

Na danas održanoj Skupštini trgovačkog društva "Tržnica Zadar" d.o.o. Zadar, donijeta je Odluka o imenovanju novog direktora tvrtke.

Akcija sigurnosti u prometu1 2 3 4 5